Generalforsamling den 30. september 2020

 

  KOM OG VÆR MED TIL AT FORME FREMTIDENS SVØMMEKLUB

Kære medlemmer af Ebeltoft Svømmeklub

I inviteres hermed til årets generalforsamling onsdag den 30. september fra 19.00-21.00 i cafeen i hallen? 

At deltage i generalforsamlingen betyder ikke, at man automatisk melder sig i bestyrelsen. Det er derimod en oplagt mulighed for at lære svømmeklubben bedre at kende, få indflydelse eller komme med forslag til fremtidens svømmeklub i Ebeltoft. 

Når det er sagt, er der dog altid brug for gode kræfter og folk der gerne vil hjælpe i vores klub, hvor vi også har det sjovt og hygger os med foreningsarbejdet.

Da vores formand Hanne Nielsen har valgt at stoppe efter 23 års dedikeret arbejde for foreningen, skal vi have suppleret bestyrelsen med endnu et medlem. 

Kom til generalforsamlingen eller skriv en mail, hvis det måske kunne være noget for dig? I er også meget velkommen til at pege på en anden fra klubben, som I tænker ville være oplagt til posten.

 Foreningen byder på en kop kaffe og lidt lækkert til at forsøde stemningen med.

På vegne af bestyrelsen

Velmødt

Hanne Nielsen

 

Dagsordenen følger her:

Valg af dirigent

1. Formanden aflægger beretning

2. Aflæggelse af det reviderede regnskab

3. Behandling af indkomne forslag

4. Valg af formand

5. Valg af kasserer

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt – eventuelle forslag skal sendes tilbestyrelsen 10 dage før.

Altså den 20. september.