GENERALFORSAMLING – MANDAG DEN 27. SEPTEMBER


ESK – Ebeltoft Svømmeklub afholder generalforsamling mandag den 27. september fra kl. 19.00-20.30 i hallens cafeteria. I er hermed inviteret.

Vi håber, at I er mange som har lyst til at komme og lære svømmeklubben bedre at kende.
Det vil også være godt, hvis nogle af jer, har lyst til at bidrage med nye og flere kræfter i arbejdet
omkring svømmeklubben.  Vi er i foreningslivet helt afhængige af frivillige kræfter og
situationen er pt., at det er ganske få, som trækker et meget stort læs.
Jo flere der er til at hjælpe til og byde ind. Jo mere kan vi lykkedes med i svømmeklubben .
Nye kræfter er altid VELKOMMEN.
DAGSORDENEN følger her:
 
Valg af dirigent
1. Formanden aflægger beretning
2. Aflæggelse af revideret regnskab
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Evt.
Vel mødt!
På vegne af bestyrelsen
 

Formand Rikke Tilsted