Etisk kodeks Ebeltoft Svømmeklub.

Etisk kodeks er et  redskab til at sikre, at både instruktører, frivillige og medlemmer ved, hvad der er god og acceptabel adfærd i vores svømmeklub.

Et kendt værdigrundlag samt tydelige regler er med til at skabe tryghed og sikkerhed blandt alle der er involveret i foreningen.

Vores etiske kodeks er følgende:

  • “Instruktør” betegner både hjælpeinstruktører og undervisere i Svømmeklubben
  • “Frivillig” betegner bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige udover instruktører, undervisere og trænere, som er tilknyttet klubben (eksempelvis holdledere, officials med flere).
  • “Svømmer” betegner alle medlemmer i klubben, i alle aldre og på alle hold.

I Ebeltoft Svømmeklub vil vi gerne sikre os, at alle svømmere, instruktører og forældre udviser en acceptabel adfærd når de er i svømmehallen. Det være sig i forhallen, i omklædning men også i svømmehallen.

Følgende regler gælder for alle:

  1. Når I ankommer til svømmehallen for at klæde om, beder vi jer holde orden i omklædningsrummene. Hæng derfor din jakke på knagen, stil sko/støvler i hylden i det første rum før du går ind i omklædningsrummet.
  2. Når du skal klæde om, er det vigtigt, at du lægger dit tøj i et af skabene, ikke på bænken i omklædningsrummet.
  3. Du skal vaske dig grundigt på kroppen uden badetøj og håret skal skylles, inden du må gå i ind i svømmehallen.
  4. Ingen leg og usømmelig adfærd i omklædningsrummet.
  5. Tag dit badetøj på, og gå ind i svømmehallen.
  6. Det samme gælder når du er færdig med at svømme, tag bad, klæd dig på og forlad omklædningsrummet når du er færdig.

Til forældrene vil vi gerne påpege, at hvis I oplever uheldige episoder i forbindelse med omklædning samt i svømmehallen, skal I ringe til klubbens formand. Mobil/telefonnummer står på hjemmesiden under kontakter: www.ebeltoftsk.dk

I er også meget velkommen til at henvende jer til svømmeklubben bestyrelse, hvis der er problemer eller I har andet at påpege.

På vores hjemmeside kan du finde folderen ETISK KODEKS udfærdiget af Dansk Svømmeunion. Dette er en fin folder som berører alt omkring etisk adfærd.

Vi håber, at I som har børn i svømmeklubben, vil forklare jeres børn om svømmeklubbens regler.