Indkaldelse til Generalforsamling

Dato: 27. september 2023

Tid: Kl. 19.00-20.30

Sted: Mødelokalet i Ebeltoft Idrætscenter – Østerallé 17

Kære medlemmer i Ebeltoft Svømmeklub,

Vi indkalder hermed til den årlige generalforsamling i svømmeklubben. Generalforsamlingen vil finde sted den 27. september 2023 kl. 19.00-20.30 i mødelokalet i ebeltoft idrætcenter.
Som noget nyt, vil der i år også være mulighed for at deltage online – såfremt man ønsker dette, skal man melde sig til via klubbens hjemmeside, og man vil derefter få tilsendt et link med mødeindkaldelse. (se nederst på siden)

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Orientering om kontingent og kommende års budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
             Hanne Björk (Genopstiller)
             Mette Schmidt (Genopstiller)
             Nina Olivarius (Genopstiller ikke)
 1. Valg af 2 suppleanter
 2. Valg af 1 revisor
 3. Valg af 1 revisorsuppleant
 4.  Eventuelt

Forslag fra medlemmer må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret mad og mulighed for at netværke med de andre medlemmer.

I henhold til foreningens vedtægter er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, bedes du sende din kandidatur til mail@ebeltoftsk.dk alternativt er der mulighed for at melde sit kandidatur på dagen. Alle medlemmer opfordres til at deltage og stemme ved generalforsamlingen.

Vi ser frem til at se dig på generalforsamlingen og til at fejre endnu et år sammen med Ebeltoft Svømmeklub.

Venlig hilsen
Bestyrelsen