GENERALFORSAMLING I EBELTOFTSVØMMEKLUB

 

MANDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 19.00 – 20.30

Ebeltoft Svømmeklub håber, at I har tid og lyst til at støtte op om vores lokale klubliv. 

Kom og lær Svømmeklubben bedre at kende, få en snak med bestyrelsen, kom med gode idéer og input. Måske har du lyst til at være en del af bestyrelsen, måske frivillig til et arrangement – vi har brug for nye frivillige, da 2 af vores bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen. 

Svømmeklubben byder på kaffe/the, noget koldt at drikke og lidt mundgodt. 

Vi glæder os til at møde jer. 

Dagsordenen 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Aflæggelse af revideret regnskab 

4. Orientering om kontingent og kommende års budget 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af 2 suppleanter 

8. Valg af 1 revisor 

9. Valg af 1 revisorsuppleant 

10. Evt. Forslag fra medlemmer må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen