Etisk kodeks er et  redskab til at sikre, at både instruktører, frivillige og medlemmer ved, hvad der er god og acceptabel adfærd i vores svømmeklub.

Et kendt værdigrundlag samt tydelige regler er med til at skabe tryghed og sikkerhed blandt alle der er involveret i foreningen.

Vores etiske kodeks er følgende:

  • “Instruktør” betegner både hjælpeinstruktører og undervisere i Svømmeklubben
  • “Frivillig” betegner bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige udover instruktører, undervisere og trænere, som er tilknyttet klubben (eksempelvis holdledere, officials med flere).
  • “Svømmer” betegner alle medlemmer i klubben, i alle aldre og på alle hold.

 

I Ebeltoft Svømmeklub vil vi gerne sikre os, at alle svømmere, instruktører og forældre udviser en acceptabel adfærd når de er i svømmehallen. Det være sig i forhallen, i omklædning men også i svømmehallen.

Følgende regler gælder for alle:

  1. Når I ankommer til svømmehallen for at klæde om, beder vi jer holde orden i omklædningsrummene. Hæng derfor din jakke på knagen, stil sko/støvler i hylden i det første rum før du går ind i omklædningsrummet.
  2. Når du skal klæde om, er det vigtigt, at du lægger dit tøj i et af skabene, ikke på bænken i omklædningsrummet.
  3. Du skal vaske dig grundigt på kroppen uden badetøj og håret skal skylles, inden du må gå i ind i svømmehallen.
  4. Ingen leg og usømmelig adfærd i omklædningsrummet.
  5. Tag dit badetøj på, og gå ind i svømmehallen.
  6. Det samme gælder når du er færdig med at svømme, tag bad, klæd dig på og forlad omklædningsrummet når du er færdig.

Til forældrene vil vi gerne påpege, at hvis I oplever uheldige episoder i forbindelse med omklædning samt i svømmehallen, skal I ringe til klubbens formand. Mobil/telefonnummer står på hjemmesiden under bestyrelsen.

I er også meget velkommen til at henvende jer til svømmeklubben bestyrelse, hvis der er problemer eller I har andet at påpege.

Vi håber, at I som har børn i svømmeklubben, vil forklare jeres børn om svømmeklubbens regler.