OMKLÆDNING

Når et barn er fyldt 6 år, klæder man om i hhv. pige / drenge omklædningen.

Det er først tilladt at gå i omklædningen 10 minutter før holdet starter.

UNDERVISNINGEN

Det er strengt forbudt for svømmerne at gå i vandet før instruktørerne giver besked herom. Efter endt undervisning, skal man straks forlade bassinet. 

OPHOLD UNDER UNDERVISNINGEN

Der er forældrefri-undervisning. Hvilket betyder at forældre ikke må opholde sig inde i svømmehallen imens undervisningen pågår, dog er det tilladt at være i forhallen eller caféen.

SPØRGSMÅL TIL INSTRUKTØRERNE

Af sikkerhedshensyn må instruktørerne ikke kaldes væk under undervisningen, for at besvare spørgsmål. Der henstilles til at stille evt. spørgsmål før eller efter endt undervisning.

LUKNING AF HOLD

Ebeltoft svømmeklub forbeholder sig retten til at nedlægge eller sammenlægge hold, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning.

FLYTNING MELLEM HOLD

Der kan forekomme flytning til et andet hold, dette er hvis svømmerens færdigheder er over eller under niveau. Dette er af hensyn til svømmerens udbytte af undervisningen, og for at skabe det bedste læringsmiljø for svømmerne.